Veel gestelde vragen over dak renovatie.

Weegt een metalen dak niet te zwaar?

De metalen dakbedekkingen die wij plaatsen hebben slechts een gewicht van 7 kg/m2, wat echt een lichtgewicht is onder de dakbedekkingen. Dit soort van dak is dan ook uitermate geschikt voor alle mogelijke (zelfs erg verouderde) constructies.

Gaat zo’n lichtmetalen dak dan niet gemakkelijk vliegen bij storm of noodweer?

Wanneer een metalen dak volledig volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant werd geplaatst, is het het enige écht volledig stormbestendige dakmateriaal op de markt.

Wordt een metalen dak niet te warm?

Onze fabrikanten werken met hittewerende coatings, wat reeds een aanzienlijk verschil maakt in de opname van hitte.
Verder wordt er steeds een bewegende luchtlaag gecreëerd tussen het nieuwe daksysteem en het onderdak, wat ervoor zorgt dat de eventueel toch opgenomen warmte niet kan doorstralen.

Maakt een metalen dak niet teveel lawaai bij regen of hagel?

De door ons geplaatste daksystemen hebben een aanzienlijke plaatdikte.
Dit in combinatie met geluidswerende patches onderaan de elementen, verzekeren een volledige demping tegen regen, hagel, vogels, enz…

Gaat een metalen dak niet roesten op termijn?

De elementen die wij plaatsen worden vervaardigd in warm verzinkt staal.
Bij een warme verzinking verzekert een fysisch proces dat er nooit roest kan optreden wanneer de elementen op de juiste wijze behandeld werden bij de plaatsing.

Is een metalen dak gevoeliger voor blikseminslag dan een traditioneel dak?

Een metalen dak is even veilig als een traditioneel dak van leien of pannen.
Het dak ligt doorgaans op een gemetste of houten constructie. Hierdoor is er geen rechtstreeks contact tussen het metaal en de aarde.

Waarom kiezen voor een metalen daksysteem en niet voor klassieke dakmaterialen?

Ingeval van een renovatiewoning spreken we vaak van oudere huizen, met heel vaak een verouderd daktimmer.
In tegenstelling tot traditionele dakmaterialen die veel zwaarder zijn, moeten bij metalen daksystemen in het merendeel van de gevallen geen verstevigingen aangebracht worden aan het verouderde daktimmer, wat een aanzienlijke tijd en kostenbesparing met zich meebrengt.
Verder zijn bij bestaande woningen ook vaak de plafonds onder het dakvlak mooi afgewerkt.
Het niet moeten verstevigigen verzekert de eigenaar er dan ook van dat zijn plafonds volledig ongeschonden blijven.
Nog een belangrijk argument pro hoogkwaliteits metalen dakbedekking is de stormbestendigheid wat, zeker met de huidige veranderende weersomstandigheden, geen overbodige luxe is.
Ook op het vlak van esthetiek is het zeer moeilijk om een hoogkwaliteits metalen dak te onderscheiden van traditionele daken.

Veel gestelde vragen over gevel renovatie.

Waarom zou ik kiezen voor een kunststof voorzetgevel?

In heel veel gevallen worden wij gecontacteerd door huiseigenaars die geconfronteerd worden met verouderde muren, zeer vaak georiënteerd naar de slagregenkant , waar in sommige gevallen de voegsels reeds uitkomen. Het plaatsen van een bepleistering, crepi, gekleefde steenstrips, enz… rechtstreeks op de vochtige muur is dan niet de ideale optie. Door het feit dat wij eerst een verticale lattenstructuur tegen de bestaande gevel bevestigen waartegen daarna de gevelpanelen horizontaal gemonteerd worden, zorgt een ventilatiespouw tussen de oude, natte muur en de voorzetgevel ervoor dat uw oude natte muur volledig uitdroogt. De volledig waterdichte tand-en-groef panelen zorgen er dan weer voor dat uw gevel vanaf dan volledig beschermd staat tegen de natuurelementen.

Wordt een voorzetgevel vuil?

De voorzet gevelpanelen die wij plaatsen zijn in veredelde kunststoffen en helemaal niet poreus. Aangezien de elementen geen vocht opnemen, nemen zij ook geen vuil op. Het weinige vuil dat zich toch nog zou kunnen vastzetten, wordt weggespoeld door de regen. Iets hardnekkiger vuil kan probleemloos weggespoten worden met tuinslang en/of hogedruk.

Kan men achter een voorzetgevel isoleren?

Aangezien er steeds gewerkt wordt met een lattenstructuur op de bestaande verouderde gevel, is er geen enkel probleem om isolatie te plaatsen tussen de oude gevel en de nieuwe panelen indachtig. Het gezegde “geen isolatie zonder ventilatie” indachtig, zorgen wij steeds voor een luchtspouw achter onze gevelelementen.

Zijn voorzetgevel elementen ook geschikt om dakgoten te bekleden?

Wij plaatsen reeds verschillende jaren sidings in hoogwaardig kunststof dewelke uiterst geschikt zijn om bakgoten te bekleden. Onze profielen sluiten mooi aan middels verbindingsstukken (m.a.w. geen koud op elkaar geplaatste naden) en bieden een perfecte, duurzame en hoog estetische afwerking van uw bakgoten en/of oversteken.

Treden er verkleuring op bij voorzetgevels?

De klassieke gevelelementen (baksteen breuksteen, leisteen, enz…) werden voorzien van de hoogst kwalitatieve verflagen. Gedurende de meer dan 30 jaar dat wij deze elementen plaatsen zien wij heel duidelijk dat, mocht er al een kleurvervaging optreden, dit zich pas na meerdere decennia manifesteert. De sidings die wij plaatsen worden voorzien van kunststof folies die zo goed als volledig UV bestendig zijn. Dezelfde folies worden gebruikt bij de productie van ramen en deuren in hoogwaardig kunststof, waar deze reeds meerdere decennia bewijzen dat zij de tand des tijds volledig doorstaan. Wij stellen bij onze klanten vast dat ramen en deuren van reeds 20 jaar oud die bekleed werden met deze folies geen enkele verkleuring tonen t.o.v. onze monsterstalen, zelfs indien deze zuid georiënteerd staan.