Dakwerken Immostruct

een nieuw dak in 24 uur

Een nieuw dak voor uw huis: stormbestendig en waterdicht.

Innovatieve techniek, eigen plaatsing, 30 jaar garantie.

Waarom kiezen voor een metalen dak

down
dak-metalen
dak-metalen

De voordelen:

  • Metalen daksystemen zijn veel lichter in gewicht.
  • Daken zoals deze hebben slechts een gewicht van 7 kg/m2, zijn niet poreus en nemen bijgevolg geen vocht op.

Met een niew dak in metaal dienen er minimale aanpassingen  te gebeuren aan de bestaande constructies van daktimmer.

Bij een dak-over-dak systeem blijft de bestaande dakbedekking onafgebroken, dit dankzij het lage gewicht van onze metalen dak systemen.(tenzijasbest saneringnoodzakelijk is)

Onze producten zijn de enige op de markt die deze manier van dakrenovatie mogelijk maken

Deze techniek laat toe om mogelijke risico’s van waterinsijpeling en de overlast, heel vaak als een gevolg van afbraak bij dakwerken, tot een minimum te herleiden. Verder is het de snelste manier om een hoogkwaliteits daksysteem te plaatsen.

Metalen daksystemen hebben daarenboven, door de diversiteit aan beschikbare motieven, het uitzicht van de traditionele dakmaterialen.

Stormschade aan je dak? Verleden tijd!

down
dak-stormschade

Een metalen dakbedekking is storm -en hagelbestendig.

Wij gebruiken een speciale techniek van bevestiging.

Dit door middel van speciaal ontwikkelde draai-nagels (exclusief bij onze fabrikant) die tegen de helling in worden bevestigd.

Dit concept garandeert de stabiliteit en vaste hechting van de dakbedekking waardoor deze niet meer komen te los te zitten en dus geen speelbal kan worden van stormweer en sterke windstoten.

M.a.w. onze dakbedekking gaat niet "vliegen" in tegenstelling tot traditionele dakmaterialen.

Een belangrijke troef en geruststelling met de wijzigende en onvoorspelbare klimaatwijzigingen.

De belangrijkste markt voor dit soort van daksystemen, is Noorwegen, waar vandaag tot 70% van de nieuwbouwwoningen van dit kwaliteitsdak voorzien zijn.

Vraag naar onze referenties van tevreden klanten die bij alle weersomstandigheden een veilig dak boven hun hoofd hebben.

Asbest in je dak?

down
dak-asbestleien

Laat het verwijderen voor het verplicht wordt en de boetes eraan komen.

Op de website van deVlaamse Overheidkan je veel informatie terug vinden over de schadelijke effecten van asbest en wat je ermee kan en niet mag doen.

Wij geven graag een kort en handig overzicht die belangrijk zijn in het kader van dakwerken.

De algemeen geldende regel in Vlaanderen:

Eris (nog) geen echte verplichting om asbest te verwijderen, maar beschadigd of verweerd asbesthoudend materiaal kunt u best verwijderen of laten verwijderen. Zo vermijdt u blootstelling aan asbestvezels en riskeert u geen milieuovertreding door het achterlaten van asbesthoudende afvalstoffen die uit het beschadigde of verweerde asbesthoudende materiaal kunnen vrijkomen.

Mag ik zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak?

U mag geen zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak.

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een asbesthoudend dak waarbij de platen of leien doorboord worden, moet het asbesthoudend materiaal immers bewerkt worden met o.a. boormachines. Het gebruik van werktuigen met grote snelheid of die stof veroorzaken bij het bewerken van asbesthoudend materiaal is strikt verboden.

Immostruct doet voor u het nodige.

Conform de vigerende en steeds strenger wordende wetgeving met betrekking tot asbestverwijdering en de wettelijke afvaldeponie, krijgt u van ons de garantie dat de volledige asbeststroom (van afbraak tot en met wettelijke verwerking) wordt uitgevoerd op een erkende wijze met de daarbij nodige verwijdering certificaten.

Het is immers zo dat de producent van de afvalstof (in dit geval degene die opdracht geeft voor de renovatie), er mede voor verantwoordelijk is dat alle handelingen volgens de wettelijke voorzieningen gebeuren.

Wij garanderen u dan ook dat wij ons voor 100% bewust zijn van deze verantwoordelijkheid en dan ook de volledige werkzaamheden dermate zullen inplannen en organiseren, zodat u zich hierover totaal geen zorgen hoeft te maken.

Nieuw dak met zonnepanelen - eenvoudige installatie

down
dak-zonnepanelen
dak-zonnepanelen

In het verleden leende een metalen daksysteem zich niet echt voor de installatie van zonnepanelen. Aangezien metalen daksystemen niet geperforeerd mogen worden, zaten de zonnepaneleninstallateurs met de handen in het haar.

Wij zijn dan ook trots te melden dat deze problematiek volledig tot het verleden behoort.

Wij bieden nu, samen met onze fabrikant, een haaksysteem dat perfect kan geïntegreerd worden in ons metalen overzetdak systeem, zonder perforatie ervan. Roestvrij stalen haken worden muurvast verankerd tussen de panlatten waarop dan achteraf de dakpanelen worden geplaatst.

Eens de haken werden geïnstalleerd, is het voor de zonnepanelen installateur een klein kunstje om de rails en de zonnepanelen erop te monteren. Speciale panmodules met opening, worden voorzien om op een perfecte wijze de kabels naar binnen te geleiden.

Dit alles is tevens een zegen in de aansprakelijkheden van de diverse aannemers in geval van combinatie van een nieuwe dakbedekking en plaatsing van zonnepanelen.

Bij een dak in traditionele dakmaterialen, dient een zonnepanelen installateur altijd openingen/veranderingen aan te brengen aan het dikwijls nieuwe dak, waar de dakwerker garantie op verleend heeft. Het manipuleren echter van het betreffende dakgedeelte door een andere partij dan de dakwerker zelf, houdt in dat de garantie dient overgenomen te worden door de zonnepanelen installateur, wat heel vaak voor de bouwheer, ingeval van een lekkage, een eindeloos weg-en-weer verhaal tussen daklegger en zonnepanelen installateur met zich meebrengt.

In het geval van plaatsing echter van ons haaksysteem en doorvoerpannen, sluiten wij dit volledig uit.

De garantie op het betreffende dak blijft volledig in handen van onszelf en onze fabrikanten, omdat wij het geheel als het ware in een plug-and-play formaat aanleveren aan de zonnepanelen installateur.

Hij neemt dan nog enkel de waarborg voor de door hem conform de voorschriften geplaatste zonnepanelen installatie op zich.

Uw waterdicht plat dak

down
dak-waterdicht

Platte daken vormen dikwijls een probleem op het vlak van zekerheid naar waterdichtheid. In sommige gevallen helt het dak foutief af, in andere gevallen is het oude dak dermate gehavend dat er her en der plasvorming blijft staan.

Door het werken met hoogwaardige kwalitatieve dakbedekkingen bieden wij u optimale oplossingen. Indien noodzakelijk zorgen wij voor een ideale egalisatie en afwatering zodat u terug een perfect aflopende vlakke structuur hebt.

Indien er voldoende ruimte is, kunnen wij tevens grondig isoleren.

Kwaliteit en garantie

down

De produktspecificaties liegen er niet over. Warm verzinkt staal voorzien van een degelijke grondverflaag met een minimum plaatdikte van 0,43 mm (tot zelfs 0,75 mm in bepaalde panmotieven), zorgen voor een optimaal comfort en duurzaamheid.

Zowel verkrijgbaar in gladde als in korrelvariant, die ervoor zullen zorgen dat uw dakbedekking levenslang (overdraagbare fabrieksgarantie van 30 jaar) in optimale staat blijft.

Bovendien zijn alle dakpanelen optimaal geluidsgedempt wat een onverstoorde nachtrust bij het slapen recht onder het dakvlak blijft verzekeren.

Bij een metalen dak van Immostruct geen roest, afpellende coatinglagen, enz... , problemen waar sommige producten in deze markt jammer genoeg wel voor gekend zijn.